Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
listopad
27 '17

Pompy Franklin

Pompy Franklin

(...) franklin electric serwis jest naprawiany w krótkich terminach i bez zbędnej zwłoki, wielkie grono klientów jest bardzo zadowolonych. Serwis w firmie zajmującej się specjalizacją pomp dla różnego rodzaju branż, charakteryzuje się bardzo dużym doświadczeniem w przypadku naprawy tak dużej i zróżnicowanej oferty pomp. Nowoczesne podejście technologiczne, zarządcze i organizacyjne oraz posiadane obszerne zaplecze powoduje, że serwis hydro vacuum może konkurować na arenie międzynarodowej w zakresie remontu prostych i skomplikowanych awarii urządzeń. Bardzo duża ilość (...)

Artykuły: franklin electric serwis, serwis hydro vacuum, serwis pomp