Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
listopad
19 '15

Rynek urządzeń elektronicznych

Jacek Gos

Jacek Gos

Postępujący rozwój i miniaturyzacja urządzeń elektronicznych wymaga przemodelowania schematu działań na linii projekt-realizacja. Projektowanie elektroniki musi być poprzedzone fazą analiz, których celem jest doprecyzowanie charakteru użytkowego produktu i określenie jego funkcjonalności (dowiedz się więcej na stronie). Proces produkcyjny musi uwzględniać dzisiejsze standardy, czyli związane z miniaturyzacją, tzw. elementy SMD.

SMD, to skrót od Surface Mounted Devices, czyli urządzeń przeznaczonych do montażu powierzchniowego. Montaż powierzchniowy, oznaczany skrótem SMT (Surface Mount Technology), pozwala na uzyskanie niewielkich rozmiarów urządzenia elektronicznego. Uzyskuje się je dzięki zastosowaniu o wiele większej gęstości rozmieszczenia elementów na płytce drukowanej, niż w przypadku tzw. montażu przewlekanego. Dodatkową zaletą jest możliwość obustronnego zagospodarowania płytki drukowanej.

Powyższe technologie nie są też pozbawione wad. Pierwszą, z punktu widzenia ekonomii, jest brak opłacalności produkowania małonakładowych serii. Niskie koszty produkcji dotyczą tylko dużych nakładów, które są możliwe do uzyskania, dzięki wysokiej szybkości montażu, jaką ta technologia oferuje.

Maszyny funkcjonujące w technologii SMT są po prostu bardzo drogie. Drugą wadą jest utrudniona - ze względu na miniaturyzację - szczegółowa kontrola poprawności połączeń pomiędzy elementami, a także ich podatność na wstrząsy i wrażliwość na niskie temperatury.

Zwłaszcza, w przypadku niskich temperatur, może dochodzić do naprężeń powierzchniowych na płytce, skutkujących zerwaniem ciągłości połączeń na ścieżkach przewodzących.

biznes
produkcja
elektronika

frazy kluczowe: biznes, produkcja, elektronika


Komentarze internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia:
 

Warto zobaczyć

Produkcja, Biznes, Przemysł, Atex, Bezpieczeństwo, Business inteligence, Certyfikat iso

Piszą na tym blogu

Michał Bąk, Jacek Gos, Alicja Miernikiewicz

Archiwum

Styczeń 2019, Sierpień 2018, Maj 2018, Listopad 2017, Październik 2017, Sierpień 2017, Lipiec 2017, Lipiec 2016, Czerwiec 2016, Listopad 2015, Lipiec 2015, Luty 2015