lipiec
11 '16

Czy warto zrobić audyt energetyczny?

Czy warto zrobić audyt energetyczny?

(...) Audyt energetyczny to działanie przeprowadzone przez audytora energetycznego, które ma na celu pozyskanie rzetelnej wiedzy o stanie zużycia energii elektrycznej w budynku lub w zespole budynków, na przykład w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp. Możliwe jest również przeprowadzenie takiego audytu w lokalach prywatnych. Jednak najczęściej korzystają z niego firmy, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. Celem audytu jest zbadanie i ocenienie struktury zużywanej w budynku energii. Audytor przeprowadzający sprawdzanie budynku może zalecić konkretne rozwiązania mające służyć (...)

Artykuły: biznes, produkcja, rolnictwo