Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
maj
02 '20

Przestrzenne napisy reklamowe

Przestrzenne napisy reklamowe

(...) przeważają kolory delikatne, pastelowe, mające symbolizować profesjonalizm firmy, którą prezentuje reklama, bowiem jest to jej wizytówka. Projekt reklamy warto polecić specjalistom z tej strony http://pleximar.plKażda profesjonalna (...)

Artykuły: litery, podświetlane, produkcja, przemysł, przestrzenne, reklama, wrocław