Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
styczeń
31 '15

Substancje żelujące w przemyśle spożywczym

Substancje żelujące w przemyśle spożywczym

(...) niskotłuszczowych. To najlepsza jest pozyskana w procesie ekstrakcji mówi specjalista branży z firmy www.ppz-niechlow.pl Inaczej jest z mąką ziemniaczaną. To właściwie klasyczna skrobia ziemniaczana, powstająca dzięki działaniu mikrocząsteczek skrobi o budowie rozgałęzionej. Jej właściwości zależą w głównej mierze od proporcji amylopektyny i amylozy. Pozyskuje się ją bowiem z bulw ziemniaka poprzez rozcieranie, (...)

Artykuły: dodatki, przemysł spożywczy, żywność