Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
sierpień
07 '18

Programy do analizy danych dla początkujących

Programy do analizy danych dla początkujących

(...) mieć dostęp do wirtualnego asystenta, który rozwieje wszystkie nasze wątpliwości.  Oczywiście łatwość obsługi nie powinna iść w parze z minimalną funkcjonalnością, wręcz przeciwnie. Dobry program do analizy danych powinien umożliwiać więc analizy wielowymiarowe, sprzyjać analityce biznesowej, czyli tzw. business inteligence, umożliwiać integrację z innymi narzędziami biznesowymi i tak dalej.  Jeżeli nie mamy dużego doświadczenia w zakresie obsługi takiego oprogramowania, warto też pomyśleć o firmie zewnętrznej, (...)

Artykuły: business inteligence, programy do analizy danych, przygotowanie i analiza danych