Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
sierpień
02 '17

Aby światło było odpowiednie

Aby światło było odpowiednie

(...) zmienne działalności. Co równie istotne, dużo wyższa jest także żywotność tego typu oświetlenia. Przemysłowe lampy led działają zdecydowanie dłużej w porównaniu do tradycyjnego typu oświetlenia.  Oświetlenie w technologii led zwiększa (...)

Artykuły: hala, lampa, led, oprawa, oświetlenie, praca, przemysł