Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
maj
14 '18

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

(...) wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom np wybuchowym, uwzględniając przy tym potrzeby społeczeństwa. Jeśli firma chcę uzyskać certyfikat - w ramach tej normy, musi spełnić siedem wymogów zawartych w normie. Kolejna norma ISO jest to (...)

Artykuły: atex, bezpieczeństwo, certyfikat iso, iso 14001, norma iso 22000, przemysł, zagrozenia