Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
październik
11 '17

Nowoczesne łączenia

Nowoczesne łączenia

(...) powodując uszkodzeń czy odkształceń tworzywa. Nitownice pneumatyczne, umożliwiają szybkie i sprawne łączenie wszelkiego rodzaju elementów. Najważniejszym elementem są tu nity. Nit składa się z łba i zakuwkiDzięki nitownicy trwale łączy ze sobą dwie niezależne części. Można scalać w ten sposób części blach, (...)

Artykuły: biznes, łączenie, nity, produkcja, przemysł