Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
lipiec
29 '17

Czym grawerować aluminium?

Czym grawerować aluminium?

(...) wykorzystać również frezy grawerskie. Występują one w wielu rozmiarach, kątach i przeznaczone są do różnego rodzaju materiałów (np. drewna, tworzyw sztucznych, stali itp.). W zależności od potrzeb wybrać można również odpowiednią średnicę frezu. (...)

Artykuły: frez, grawerowanie, metal, obróbka, przemysł, usługi