lipiec
22 '15

Jak dbać o suwnice i żurawie, aby długo służyły?

Jak dbać o suwnice i żurawie, aby długo służyły?

(...) wykonanej pracy, za każdym razem należy je w odpowiedni sposób wyłączać i zabezpieczać. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać maszyny bez nadzoru, nie tylko dla bezpieczeństwa innych ludzi, ale również dla niej samej. W przypadku jakiejkolwiek awarii nie jest możliwa szybka reakcja.Najważniejszym aspektem jest jak najwcześniejsze reagowanie na każdą zauważoną usterkę. Wcześniejsze wykrycie i jej naprawienie zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom innych, powiązanych ze sobą układów. Bezwzględnie należy dostosowywać się do zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego, który będzie regularnie dokonywał przeglądu maszyn. Równie (...)

Artykuły: biznes, maszyny, produkcja