Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
sierpień
02 '17

Aby światło było odpowiednie

Aby światło było odpowiednie

(...) mimo wyższych kosztów jednostkowych zakupu oświetlenia w technologii led oprawy oświetleniowe w przeliczeniu jednostkowym są tańsze. Najważniejsze zalety jakie posiada oświetlenie led to niższe zużycie energii elektrycznej a zatem niższe koszty (...)

Artykuły: hala, lampa, led, oprawa, oświetlenie, praca, przemysł