Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
październik
11 '17

Nowoczesne łączenia

Nowoczesne łączenia

(...) zapewniają takie właśnie łączenia. Przy czym, użycie ich pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Łączenie elementów jest bardzo proste. Wprowadza się kołek do wcześniej wywierconego otworu. Obracanie elementu, gdy zachodzi taka potrzeba, umożliwia specjalne wycięcie łapka gwintu. Zostaje zespolony z tworzywem, nie (...)

Artykuły: biznes, łączenie, nity, produkcja, przemysł