Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
lipiec
22 '15

Jak dbać o suwnice i żurawie, aby długo służyły?

Michał Bąk

Michał Bąk

Suwnice i żurawie są maszynami niezbędnymi w większych zakładach produkcyjnych, gdzie zachodzi potrzeba przeniesienia bardzo ciężkiego ładunku z miejsca na miejsce. Mowa o ciężarze nawet kilkunastu ton, którego w inny sposób przetransportować się nie da. Bezpieczne korzystanie z wyżej wymienionych maszyn w dużej mierze zależy od ich prawidłowej konserwacji.

Faktem jest, że najwięcej awarii powstaje w wyniku błędu ludzkiego. Każda maszyna wyposażona jest w instrukcję obsługi zgodną ze specyfikacją techniczną. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia ani wykorzystywać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Po wykonanej pracy, za każdym razem należy je w odpowiedni sposób wyłączać i zabezpieczać. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać maszyny bez nadzoru, nie tylko dla bezpieczeństwa innych ludzi, ale również dla niej samej. W przypadku jakiejkolwiek awarii nie jest możliwa szybka reakcja.

Najważniejszym aspektem jest jak najwcześniejsze reagowanie na każdą zauważoną usterkę. Wcześniejsze wykrycie i jej naprawienie zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom innych, powiązanych ze sobą układów. Bezwzględnie należy dostosowywać się do zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego, który będzie regularnie dokonywał przeglądu maszyn. Równie ważne jest niedopuszczenie do powstania jakiejkolwiek usterki, a więc odpowiednie dbanie o urządzenia. Konserwacja żurawi i suwnic składa się z kilku etapów. Najbardziej podstawowa jest regularna konserwacja lin poprzez smarowanie ich specjalnym środkiem smarnym. Wykonuje się to za pomocą pędzla lub wałka, ewentualnie poprzez natrysk.

Nie można również zapominać o regularnym przeglądzie i konserwacji urządzeń w specjalistycznych zakładach. Wszystkie usterki mogą być naprawiane tylko przez fachowy serwis suwnic i żurawi. Dokonywanie tego samemu zagrozi nie tylko poprawnemu funkcjonowaniu maszyn, ale również bezpieczeństwu pracy.

biznes
produkcja
maszyny

frazy kluczowe: biznes, produkcja, maszyny


Komentarze internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia:
 

Warto zobaczyć

Produkcja, Biznes, Przemysł, Atex, Bezpieczeństwo, Business inteligence, Certyfikat iso

Piszą na tym blogu

Michał Bąk, Jacek Gos, Alicja Miernikiewicz

Archiwum

Styczeń 2019, Sierpień 2018, Maj 2018, Listopad 2017, Październik 2017, Sierpień 2017, Lipiec 2017, Lipiec 2016, Czerwiec 2016, Listopad 2015, Lipiec 2015, Luty 2015