Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
lipiec
29 '17

Czym grawerować aluminium?

Czym grawerować aluminium?

(...) najczęstszymi i najbardziej popularnymi metodami jest grawerowanie przy użyciu lasera lub frezarki. Istnieje wiele firm oferujących wśród swoich usług wycinanie lub grawerowanie zarówno w drewnie, metalu czy często wykorzystywanej pleksi. Do grawerowania można (...)

Artykuły: frez, grawerowanie, metal, obróbka, przemysł, usługi