listopad
19 '15

Rynek urządzeń elektronicznych

Rynek urządzeń elektronicznych

(...) powierzchniowy, oznaczany skrótem SMT (Surface Mount Technology), pozwala na uzyskanie niewielkich rozmiarów urządzenia elektronicznego. Uzyskuje się je dzięki zastosowaniu o wiele większej gęstości rozmieszczenia elementów na płytce drukowanej, niż w przypadku tzw. montażu przewlekanego. Dodatkową zaletą jest możliwość obustronnego zagospodarowania płytki drukowanej. Powyższe technologie nie są też pozbawione wad. Pierwszą, z punktu widzenia ekonomii, jest brak opłacalności produkowania małonakładowych serii. Niskie koszty produkcji dotyczą (...)

Artykuły: biznes, elektronika, produkcja