Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
listopad
19 '15

Rynek urządzeń elektronicznych

Rynek urządzeń elektronicznych

(...) powierzchniowy, oznaczany skrótem SMT (Surface Mount Technology), pozwala na uzyskanie niewielkich rozmiarów urządzenia elektronicznego. Uzyskuje się je dzięki zastosowaniu o wiele większej gęstości rozmieszczenia elementów na płytce drukowanej, niż w przypadku tzw. montażu przewlekanego. Dodatkową zaletą jest możliwość obustronnego zagospodarowania płytki drukowanej. Powyższe technologie nie są też pozbawione wad. Pierwszą, z punktu widzenia ekonomii, jest brak opłacalności produkowania małonakładowych serii. Niskie koszty produkcji dotyczą (...)

Artykuły: biznes, elektronika, produkcja