Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
maj
03 '20

Czyszczenie klimatyzacji

Czyszczenie klimatyzacji

(...) Czyszczenie klimatyzacji samochodowej, klimatyzacja samochodowa oraz nabijanie klimatyzacji we Wrocławiu to usługi, z których mogą skorzystać wszyscy poszukujący pomocy w tym zakresie. Wprawdzie ta konkretna ofert, czyli nabijanie klimatyzacji (...)

Artykuły: czyszczenie, klimatyzacja, mechanik, nabijanie, samochód, warsztat, wrocław