Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
maj
14 '18

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

Alicja Miernikiewicz

Alicja Miernikiewicz

ISO czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - jest organizacją pozarządową, będącą pomiędzy sektorem publicznym a rządowym. Działalność tego organu jest koordynowana przez Sekretariat Generalny w Genewie. ISO tworzą organizacje członkowskie. 
Każdy kraj członkowski ma swojego jednego przedstawiciela. Głównym zdaniem ISO jest tworzenie norm, w ramach których wydawane są certyfikaty. Normy te mogą dotyczyć każdej części naszego życia. Organizacje członkowskie mają prawo zgłaszania nowych norm lub projekty zmian już istniejących, takie zmiany zwane są draftami. 
Jeśli zostaną one rozpatrzone pozytywnie, zmieniają nazwę na "project" i jeśli uzyskają 3/4 głosów podczas głosowania od organizacji, zostają zatwierdzone. Celem organizacji jest między innymi kontrola produkcji oraz poprawa jakość produktów. Wszystko zależy od tego, o jakiej normie i sposobie nadzoru nad produkcją mówimy. I dlatego warto dbać o jakość produkcji w przemyśle ( dowiedz się więcej na https://industrial.dekra.pl/inspekcje-i-nadzory-techniczne.html )

Podstawowym jej zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom np wybuchowym, uwzględniając przy tym potrzeby społeczeństwa. Jeśli firma chcę uzyskać certyfikat - w ramach tej normy, musi spełnić siedem wymogów zawartych w normie.
Kolejna norma ISO jest to norma zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności. Łączy zasady HACCP oraz zasady dobrych praktyk. W skrócie, norma ta dotyczy bezpieczeństwa produkcji. W niej zapisane są zasady tego jak powinien przebiegać proces produkcji, wyznaczone są w niej momenty krytyczne produkcji, a więc te, które należy mieć szczególnie na uwadze, by produkty miały dobrą jakość. Po co spełniać normy ISO? Ponieważ wraz ze spełnieniem takiej normy, wydawany jest certyfikat ISO, który jest rozpoznawalny na całym świecie, co zwiększa prestiż firmy i produktu.

certyfikat iso
norma iso 22000
iso 14001
atex
zagrozenia
bezpieczeństwo
 przemysł

frazy kluczowe: certyfikat iso, norma iso 22000, iso 14001, atex, zagrozenia, bezpieczeństwo, przemysł


Komentarze internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia:
 

Warto zobaczyć

Produkcja, Biznes, Przemysł, Atex, Bezpieczeństwo, Business inteligence, Certyfikat iso

Piszą na tym blogu

Michał Bąk, Jacek Gos, Alicja Miernikiewicz

Archiwum

Styczeń 2019, Sierpień 2018, Maj 2018, Listopad 2017, Październik 2017, Sierpień 2017, Lipiec 2017, Lipiec 2016, Czerwiec 2016, Listopad 2015, Lipiec 2015, Luty 2015