Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
lipiec
11 '16

Czy warto zrobić audyt energetyczny?

Alicja Miernikiewicz

Alicja Miernikiewicz

Audyt energetyczny to działanie przeprowadzone przez audytora energetycznego, które ma na celu pozyskanie rzetelnej wiedzy o stanie zużycia energii elektrycznej w budynku lub w zespole budynków, na przykład w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp. Możliwe jest również przeprowadzenie takiego audytu w lokalach prywatnych. Jednak najczęściej korzystają z niego firmy, których celem jest poprawa efektywności energetycznej.

Celem audytu jest zbadanie i ocenienie struktury zużywanej w budynku energii. Audytor przeprowadzający sprawdzanie budynku może zalecić konkretne rozwiązania mające służyć zmniejszeniu zużycia energii. Bardzo często audyt energetyczny obejmuje również doradztwo w zakresie inwestycji i przebudowy budynku tak aby korzyści z audytu energetycznego były jak największe.

Audyt energetyczny powinien obejmować:
- dokładną i szczegółową inwentaryzację instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku wraz z określeniem jej właściwości cieplnych,
- opracowanie konkretnych rozwiązań dedykowanych ocenianemu budynkowi,
- dokładną ocenę każdej w przedstawionych przez audytora metod służących poprawie efektywności energetycznej,
- wskazanie na najlepszą i najbardziej korzystną dla budynku metodę zmniejszenia zużycia energii.

Korzyści z audytu energetycznego mają głównie wymiar finansowy dla firm. Mimo, iż modernizacja budynku to ogromne koszty, w ogólnym rozrachunku zmniejszenie zużycia energii przyniesie wymierne korzyści w postaci znacznych oszczędności. Dodatkowym plusem jest tutaj wymiar środowiskowy. Firmy dbające o ekologię są bardzo na topie.

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z takiego audytu obowiązek audytu dla firm znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Pomaga to w poprawie ergonomii niektórych przedsiębiorstw, a tym samym pozwala na znaczne oszczędności, które można wykorzystać na dalszy ich rozwój i wprowadzanie ulepszeń oraz innowacji.

biznes
produkcja
rolnictwo

frazy kluczowe: biznes, produkcja, rolnictwo


Komentarze internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia:
 

Warto zobaczyć

Produkcja, Biznes, Przemysł, Atex, Bezpieczeństwo, Business inteligence, Certyfikat iso

Piszą na tym blogu

Michał Bąk, Jacek Gos, Alicja Miernikiewicz

Archiwum

Styczeń 2019, Sierpień 2018, Maj 2018, Listopad 2017, Październik 2017, Sierpień 2017, Lipiec 2017, Lipiec 2016, Czerwiec 2016, Listopad 2015, Lipiec 2015, Luty 2015