Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
maj
14 '18

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

(...) istniejących, takie zmiany zwane są draftami. Jeśli zostaną one rozpatrzone pozytywnie, zmieniają nazwę na "project" i jeśli uzyskają 3/4 głosów podczas głosowania od organizacji, zostają zatwierdzone. Celem organizacji jest między innymi kontrola produkcji oraz poprawa (...)

Artykuły: atex, bezpieczeństwo, certyfikat iso, iso 14001, norma iso 22000, przemysł, zagrozenia