Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
styczeń
11 '19

Bezpieczne uprawy

Bezpieczne uprawy

Każdy z nas inwestując swoje pieniądze i czas oczekuje zwrotu zainwestowanych środków. Już od niepamiętnych czasów rolnicy jak i sadownicy borykają się z pasożytami upraw owocowych, czyli między innymi ptakami. Szpaki znalazły tutaj swoje specjalne miejsce. Szacuje się że szpaki potrafią zjeść z niepilnowanej uprawy aż do 50 % owoców. Jest to ogromna liczba. Jak przeciwdziałać ptakom, tak żeby ich nie krzywdzić, ponieważ ptaki w Polsce są pod ochroną. Jak zabezpieczyć plantację przed aby nie odwiedzały nas szpaki? Istnieją różne sposoby, poprzez ustawienia...

Artykuły: biznes, produkcja