Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
sierpień
07 '18

Programy do analizy danych dla początkujących

Programy do analizy danych dla początkujących

W Internecie znajdziemy mnóstwo programów do analizy danych, jednak nie wszystkie z nich są intuicyjne, przejrzyste, słowem: nie wszystkie są adresowane do użytkowników początkujących. Na co więc zwracać uwagę, jeżeli nie znamy się na tejże analizie, modelowaniu czy optymalizowaniu danych? Po pierwsze - jako że przygotowanie i analiza danych może być procesem dość skomplikowanym - najważniejsze jest środowisko pracy. Interfejs powinien być przejrzysty, obsługa łatwa do opanowania, a ponadto w razie potrzeby powinniśmy mieć dostęp do wirtualnego asystenta, który...

Artykuły: przygotowanie i analiza danych, programy do analizy danych, business inteligence