Organizacja i zarządzanie w przemyśle

 

W latach 90. pozycja Instytutu została wzmocniona poprzez intensyfikację działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i szkoleniowej. Główne kierunki działania to: usługi na zlecenie jednostek administracji państwowej; prace na rzecz przedsiębiorstw związane z restrukturyzacją, prywatyzacją, marketingiem; analiza i wykorzystanie szans związanych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym pozyskiwanie funduszy; wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach; rozwój współpracy z zagranicą; kształcenie kadr naukowych.

 
maj
14 '18

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

Czym jest ISO i czemu warto dbać o jakosć w przemy

ISO czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - jest organizacją pozarządową, będącą pomiędzy sektorem publicznym a rządowym. Działalność tego organu jest koordynowana przez Sekretariat Generalny w Genewie. ISO tworzą organizacje członkowskie. Każdy kraj członkowski ma swojego jednego przedstawiciela. Głównym zdaniem ISO jest tworzenie norm, w ramach których wydawane są certyfikaty. Normy te mogą dotyczyć każdej części naszego życia. Organizacje członkowskie mają prawo zgłaszania nowych norm lub projekty zmian już istniejących, takie zmiany zwane są...

Artykuły: certyfikat iso, norma iso 22000, iso 14001, atex, zagrozenia, bezpieczeństwo, przemysł